Damavdelningen

Damavdelningen består av damer i varierande åldrar. Den traditionella verksamhet är förplägnad och övrig underhållsverksamhet. Att ställa upp med mat- och dryckesservice vid storbränder och olyckor samt gruppförplägnad vid brandkårsläger och olika evenemang inom kåren.

Damerna deltar i olika evenemang med upplysning och rådgivning för att förbättra säkerheten i hemmen. man ger även säkerhetsrådgivning i bl.a. skolor, daghem och olika föreningar.

Färdighet, kunskap och brandkårskunnande får brandkårsdamerna mäta vid olika tävlingar inom landets gränser. Dessa kunskaper upprätthålls med regelbundna övningar.

Därtill ordnas det trevliga samvaroträffar med olika teman, såsom t.ex. motion, pyssel och kulturevenemang.